ВИОМ
сдружение на засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза

БНР

Високо-технологично сътрудничество между Университетските Клиники от Милано, Виена и София - след 6 часова операция във Виена екип: проф. Нидерле, проф. Пандев и д-р Мюлбахер, отстрани от Български пациент (МД) през шията метастаза от Ендокринен Тумор разположена в гръдния кош.

Огнището бе с много малък диаметър <1см, с висока активност, но локализирано успешно от Прoф. Кити чрез DOPA PET scan в Милано. Връзката с Италианския онкологичен център позволи през цялата ОП, над 250 снимки на метастазта да са пред очите на Хирургичния екип.

Ситуацията бе комплицирана от факта, че от предходните две ОП, пациентът бе с увреждане на десния гласов нерв. Метастазата бе намерена в горната част на гръдния кош, ангажираща Рекурентния нерв в неговата гръдна част.

С помощта на постоянен Интраоперативен мониторинг Гласовият Нерв бе освободен от тумора и съхранен.

Пациентът се чуства добре, може отново да говори, и на 17.02.2014, бе изписан от Унивeрситетската Клиника във Виена.

Постоперативните нива на туморния маркер и стимулационният тест са негативни, което дава отлична перспектива на пациента.