ВИОМ
сдружение на засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза

БНР

Претърпях операция на щитовидната жлеза – медуларен карцином. Пенсионерка съм. Живея в София. Не работя.
Наскоро преминах през процедурата ТЕЛК / Трудово – експертна лекарска комисия/. Какво представляваше тя ?
Личният лекар ми издаде медицинско направление за ТЕЛК. То бе изготвено въз основа на епикризата от операцията ми. Направлението занесох в регионалната картотека за медицинска експертиза / за град София се намира на ул. «Иларион Макариополски» № 10 /. Там попълних заявление, в което вписах точния си адрес по местоживеене и телефон за връзка. Дадоха ми входящ номер. Казаха ми, че до един месец ще получа уведомително писмо от ТЕЛК кога, къде и с какви допълнителни изследвания и консултации да се явя.

В София специализираната ТЕЛК за онкоболни се намира в СБАЛ по онкология / кв. Дървеница/. За по-малко от 30 дни получих писмото от ТЕЛК – София. От мен се изискваха консултации с лекар – онколог, лекар – еднокринолог и лабораторни изследвания, назначени от ендокринолога, включително туморни маркери.
Явих се на комисия и още същия ден получих решението, което трябва да се завери или оспори в 14-дневен срок.
Описаният от мен път се отнася за всеки неработещ, независимо от възрастта. Точна информация за процедурата може да се получи от личния лекар.
В СБАЛ по онкология – град София се освидетелстват лица с онкологични заболявания с постоянна адресна регистрация в град София или с временна регистрация, издадена най-малко три месеца преди подаване на документите, както и на болни от страната, лежащи повече от 30 дни в стационар в столична болница.

Съгласно действащата нормативна уредба от 2010 година болните се разделят на две основни групи – хора в работоспособна възраст и пенсионери, които от своя страна се диференцират на работещи и неработещи. Описаният от мен път се отнася за неработещи, независимо от възрастта.

Онкоболните, които ползват отпуск за временна неработоспособност не могат да се явят на ТЕЛК по този начин. При тях ЛКК /лекарска консултативна комисия/, може да издава болнични листове до 6 месеца непрекъснато, след което следва да бъдат представени на ТЕЛК с медицински протокол от ЛКК, издала последния болничен лист. Този протокол се занася в Регионалната картотека за медицинска експертиза. Следва описаната по-горе процедура.

Подробна информация за подаването на документи за ТЕЛК може да се получи на
otgovori.info

Светла Н.