ВИОМ
сдружение на засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза

БНР

Европейските Научни Общности са генератор на нови високотехнологични разработки. Всяко едно откритие преди да се внедри като иновация, трябва да получи одобрението на европейските научни среди. Това не са абстрактни научни организации, а важна трансмисия за  развитието  на нови Фармацевтични и Медико-Технологични продукти. Всяка нова методика в хирургията  изисква от индустрията нов продукт. Това означава нови инвестиции и  работни места. Европейските Научни Асоциации не само разработват нови методики, но провеждат  и проучвания  за оценка  ефективността и  безопасноста на дадена медицинска технология. 
Европейската Ендокринно-Хирургична Асоциация (EUROPEAN SOCIETY OF ENDOCRINE SURGEONS)  има за  цел:


1. Налагането на високотехнологични стандарти в ендокринната хирургия.
2. Насърчаване на нови проучвания и изследвания определящи нови хоризонти пред ендокринно-хирургичната наука.
3. Асоциацията съвместно с  Европейския борд по Хирургия на Европейската Асоциация на Медицинските

Специалисти провежда изпити  за т.нар Европейска Диплома  по Ендокринна Хирургия.
Целта е една оперативна интервенция да се извършва по еднакъв стандарт и с еднакво качество, както във Виена, Марсилия, Стокхолм,   така и в София.
 
Асоциацията се ръководи от изпълнително бюро (Executive Council) състоящ се от 10 члена. Важен орган на Европейската Асоциация е Съвета на Националните Делегати (National Delegate Council).
Всяка държава се представлява от един представител.
Съвета на Националните Делегати се състои от 23 члена, представляващи 23 Европейски държави. Русия е 24 страна   със статут на наблюдател.
Избраният  Председател (Chairman) на Съвета на Националните Делегати -  автоматически е и член на изпълнителното бюро.
Съвета на Националните Делегати при ESES  е важен  орган работещ активно с  Европейската Асоциация на Медицинските Специалисти (European  Association of Medical Specialties (UEMS), защото неговите членове са национални делегати, към Европейския Борд по Хирургия

(EUROPEAN BOARD OF SURGERY),  на  European  Association of Medical Specialties (UEMS)