ВИОМ
сдружение на засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза

БНР

МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ (БЕЗКРЪВНИ) ОПЕРАЦИИ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЦАРИЦА ЙОАННА” ИСУЛ

 

 

 

 

В  „Царица Йоанна”, ИСУЛ работи Секция по Eндокринна Хирургия, под ръководството на д-р Р.Пандев. Съвременните методи са свързани с намаляване болничния престой. Затова пациентите за оперативно лечение на щитовидната жлеза (включително и тези с карцином) се оперират по модела на Еднодневна Хирургия, при който следоперативният престой е до 24 часа. Пациентът се приема в деня на операцията и се изписва на следващият ден. Подобен подход е обичаен за САЩ, и  по -рядко срещан в ЕС.
Предизвикателството пред Българската Хирургическа общност е да приложи организацията на One-Day Surgery  в Университетските Болници и в това
д-р Пандев вижда  ролята на Секцията по Ендокринна Хирургия в ИСУЛ. 
Мото на звеното е:  Прецизностне скорост (Precision not speed)!
Клиниката по Еднодневна хирургия, където е разположена Секцията по Ендокринна Хирургия разполага с нова сграда, отговаряща на изискванията на ЕС, модерни операционни зали, оборудвани с възможност за ендоскопски операции на щитовидната жлеза. Извършени са както мини-инвазивно отворени, така и видеоасистирани тиреоидектомии. Мониторингът на гласовите нерви е задължително при  всяка операция.  

Прилагат се два различни метода на анестезия

  • ендотрахеална и
  • повърхностен цервикален блок с интравенозна седация (т.е. болният не спи, но не усеща болка, а само допир).

Секцията работи по съвместна програма с Клиниката по Ендокринна хирургия към Университетската Болница във Виена.
В перспектива Секцията по Ендокринна Хирургия в УМБАЛ „Царица Йоанна” ИСУЛ, трябва да се превърне в ядро за утвърждаване на болницата като „компетентен” Център по ендокринна хирургия, отговарящ на критериите на ЕС за България. 
Съгласно Европейски изисквания представени през ноември2008г на Годишен Конгрес на Немската  асоциация по ендокринна хирургия в Росток, подобни центрове ще бъдат утвърдени в Университетски Болници на страните членки, ако разполагат с: Ендокринна Хирургия, Фониатрия, Радио-онкология, Ендокринология и Метаболизъм, Пато-хистология, Лабораторно звено и Образна Диагностика.
Към момента УМБАЛ „Царица Йоанна” ИСУЛ, единствена България изпълнява това условие.