ВИОМ
сдружение на засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза

БНР

Първата профилактична тиреодоктомия се извърши на 13 март 2008 г. в Правителствена Болница „ Лозенец ” - София от проф. д-р Бруно Нидерле от Виена, и доц. д - р Румен Пандев.

 

 

 

проф. д-р Бруно Нидерле от дясно и доц. д-р Румен Пандев от лявo


Оперативната намеса е уникална от медицинска гледна точка, тъй като е оперирано  дете, което иначе е обречено да се разболее и загине от медуларен карцином на щитовидната жлеза. Причината за това наследствено злокачествено заболяване е мутация в  РЕТ, протоонкогена. Детето - Радослав Палов ( роден на 18. 03. 2001 г. ) е носител на „ високо - рискова ” мутация в Exon 10, Codon 609 и трябва да бъде опериран най - късно до 10 годишна възраст, тъй като може да се разболее от медуларен карцином на щитовидната жлеза.Последният патологичен стимулационен калцитонинов тест показва високи стойности на туморния маркер, което е индикация за своевременна оперативна намеса. Подобни оперативни намеси се извършват от 7 - 8 години в Западна Европа и САЩ.
Цената на лечението за това заболяване в Университетската Хирургическа Клиника, Виена, включващо операцията, престоя, необходимите пред оперативни изследвания, генните анализи надхвърля 25 000 Евро.
Детето принадлежи към фамилия с хередитарен вариант на медуларния тиреоиден карцином. Бащата - Валентин Палов ( роден на 02. 01. 1975 г. ) и бабата - Фидана Палова ( родена на 07. 04. 1950 г. ) са оперирани от д - р Пандев в България, съответно преди две и пет години. Хистологично и при двамата е доказан медуларен тиреоиден карцином.
Операцията бе извършена по безкръвен път, през 25 - 30 мм отвор в шията. Минимално инвазивна отворена тотална тиреоидектомия, т. е. тотално отстраняване на цялата жлеза и премахване на лимфните възли в централния шиен басейн и визуално наблюдение на гласовите нерви.
Оперативната намеса е забележителна от морално - етична и финансова гледна точка,тъй като детето ще бъде излекувано без неговите родители да заплатят нищо. Генните анализи са финансирани от Университетската Клиника в Майнц - Германия, и Немска Клиника - Г. Делчев в България, пред оперативните изследвания са направени от Правителствена Болница.
Проф. д-р Бруно Нидерле пристигна от Виена и оперира детето, без заплащане!Професорът не пожела да му бъде заплатен дори самолетния билет!
На пресконференцията след операцията проф. д-р Б. Нидерле заяви:
„ Пристигнах тук заради моят приятел доц. Пандев, който при последната ни среща в Майнц Германия, успя да ме убеди, че е по - лесно аз да дойда при детето отколкото то да дойде при мен, защото децата Ви заслужават да бъдат спасени. ”
Детето се чувства отлично, следоперативния период протече нормално и сега е практически здраво.