ВИОМ
сдружение на засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза

БНР

Болници с клиники и отделения по тиреоидни заболявания

 

1.УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” ЕАД

 

Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, етаж 13

Тел.: 02/895 6043 (секретар), 02/895 6222
Д-р Александър Шинков
Проф. д-р Анна-Мария Борисова
Доц. д-р Русанка Ковачева
Д-р Ралица Иванова

 

Клиника по ендокринна хирургия, етаж 11

Тел: 02 / 895 6022, 02/895 6064, 02 / 895 6002
Доц. д-р Таньо Сечанов
ул. „Здраве“ № 2, Сградата на „Майчин Дом“
1303 София

 

2. УМБАЛ “Александровска”

www.alexandrovska.com

Клиника по ендокринна хирургия

Тел: 02/9230 346/, 02/9230 363
Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн
ул. Георги Софийски №1
1303 София

Уеб сайт

 

3. „Царица Йоанна” - ИСУЛ

www.isul.eu

„Секция ендокринна хирургия”

Отделение по ендокринна хирургия

Тел: 02 943 22 22
Доц. д-р Румен Пандев
ул.”Бяло Море” № 8
1527 София

 

4. УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив

www.unihosp.com

Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Тел: 032/ 602 395
Доц. д-р М. Орбецова
Д-р Боян Нончев
бул. В. Априлов № 5
4002 Пловдив

 

5. УМБАЛ "Света Марина" Варна

www.svetamarina.com

Клиника по ендокринология

Тел: 052 978 336 – консултативен кабинет
Проф. д-р Кирил Христов Христозов
бул. Хр. Смирненски №1
9010 Варна

 

Информираме пациентите със заболявания на щитовидната жлеза, че от 16.10.2008г, СХБАЛ ”Символ на надеждата” в гр. Гоце Делчев /т.нар.Немска Клиника/, не работи като болнично заведение и в нея не се извършват оперативни намеси. Досегашната Дейност на Клиниката и проследяването на пациентите се осъществява в:

 

6. Токуда Болница София

www.tokudabolnica.bg

Клиника по ендокринология и нефрология

02/403 4917
Проф. д-р Боян Лозанов
бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б ,
кв. "Хладилника"
1407 "Лозенец

 

7. Медицински институт на МВР

www.mi.mvr.bg

Отделение по ендокринология

Тел: 0298 21552
Доц. д-р Ж. Бонева
бул. Скобелев № 79,
1606 София