ВИОМ
сдружение на засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза

БНР

ВИОМ e организация с нестопанска цел, основана през 2012 година.

 

Сдружението е създадено в помощ и подкрепа на пациентите, засегнати от
заболявания на щитовидната жлеза и техните близки.

 

Целите на сдружението са следните:

 

  • Предоставяне на информация относно заболяванията на щитовидната жлеза и методите за лечение
  • Подобряване контакта пациент - лекар-специалист и насочване към адекватна диагностика и лечение.
  • Насърчаване на комуникацията между болните и обмяната на опит
  • Подпомагане на болните и техните близки за преодоляване на психологическите последствия от заболяването, за тяхната социализация и реинтеграция в обществото.
  • Подобряване обществената осведоменост за заболяването с цел превенция и ранна диагностика.
  • Сигуряване на адекватно лечение със съвременните медицински средства и работа с лекари за подобряване на организацията и качеството на медицинските услуги
  • Осигуряване на консултации с международно признати специалисти

 

От 2013 година сдружението е член на Национална пациентска организация.

 

Устав на сдружение ВИОМ